Vòng bi

  • Mã sản phẩm: 3-175-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 92,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Non-contact rubber seal type
Inner diameter (φmm): 17
Outer diameter (φmm): 40
Width (mm): 12
Material: High carbon chromium bearing steel
Internal clearance preload symbol: CM
Grease: NS7 (NS High)