Vòng bi

  • Mã sản phẩm: 3-175-17
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,245,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Non-contact rubber seal type
Inner diameter (φmm): 85
Outer diameter (φmm): 150
Width (mm): 28
Material: High carbon chromium bearing steel
Internal clearance preload symbol: CM
Grease: AS2 (Shell Albania Grease 2)