Vỏ thiết bị điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-237-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 918,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 140 x 140 x 46.5
Material: ASA Plastic FR Plastic Polycarbonate