Vỏ thiết bị điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-231-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 4,369,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 158.54 x 343.62 x 132.5
Material: Aluminium