Phễu chiết thủy tinh 1000mL AS ONE

  • Thương hiệu: AS ONE
  • Mã sản phẩm: 2-9602-06
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 3,058,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: Sphere type

Body material: Borosilicate glass 1 grade hardness
Cock part material: PTFE (poly tetrafluoroethylene)
Capacity (mL): 1000
Upper slide TS29/32
https://axel.as-1.co.jp/asone/d/2-9602-06/?q=2-9602-06