Pack Test (R) Residual Chlorine Dụng cụ thử mẫu nước WAK-CLO.DP

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 6-8675-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: WAK-ClO・DP

Measurement item: Residual chlorine (free/DPD method)

Number of measurements: 50

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: DPD colorimetric method

Measurement scale: 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L

Measurement time: 10 seconds

Contents: 50 tubes (10 laminated bags containing 5 tubes), 1 storage bag, 1 standard color (case included), 1 copy of usage instructions

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/6-8675-05/