Ống thử khí Gas Detector Tube Hexane 113SB

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-29
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 481,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 113SB

Detecting tube name: 113SB Hexane
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Isobutane
▼Measurement range: 50 – 1200ppm

Measurement gas name: Isobutylene
▼Measurement range: 0.03 – 2.0%

Measurement gas name: 2,2,4-Trimethylpentane
▼Measurement range: 100 – 4000ppm

Measurement gas name: Hexane
▼Measurement range: 50 – 1400ppm

Measurement gas name: Heptane
▼Measurement range: 100 – 2000ppm

Measurement gas name: Pentane
▼Measurement range: 50 – 1000ppm

Measurement gas name: Methylcyclohexane
▼Measurement range: 100 – 1600ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-29/