Ống thử khí Gas Detector Tube (Kitagawa Type) Ethyl Acetate 111U

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-78
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 721,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 111U

Detecting tube name: 111U Ethyl acetate
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Isopropyl ether
▼Measurement range: 30 – 800ppm

Measurement gas name: n-Undecane
▼Measurement range: 10 – 140ppm

Measurement gas name: Cumene
▼Measurement range: 20 – 140ppm

Measurement gas name: Isopropyl Acetate
▼Measurement range: 10 – 1000ppm

Measurement gas name: Ethyl acetate
▼Measurement range: 10 – 1000ppm

Measurement gas name: Diethylbenzene
▼Measurement range: 10 – 180ppm

Measurement gas name: Cyclohexene
▼Measurement range: 20 – 300ppm

Measurement gas name: Decahydronaphthalene
▼Measurement range: 20 – 200ppm

Measurement gas name: n-Decane
▼Measurement range: 5 – 90ppm

Measurement gas name: 1,2,4-Trimethylbenzene
▼Measurement range: 20 – 250ppm

Measurement gas name: n-Nonane
▼Measurement range: 5 – 160ppm

Measurement gas name: tert-Butanol
▼Measurement range: 20 – 500ppm

Measurement gas name: Butyl ether
▼Measurement range: 10 – 1200ppm

Measurement gas name: tert-Butyl Methyl Ether
▼Measurement range: 25 – 500ppm

Measurement gas name: Ethyl Methacrylate (stabilized with HQ)
▼Measurement range: 20 – 500ppm

Measurement gas name: Butyl Methacrylate (stabilized with HQ)
▼Measurement range: 20 – 1000ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-78/