Ống thử khí Gas Detector Tube Methyl Acrylate 211U

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-01
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 721,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 211U

Detecting tube name: 211U Methyl acrylate
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Isobutyl Acrylate (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 5 – 60ppm

Measurement gas name: Ethyl Acrylate (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 5 – 60ppm

Measurement gas name: Butyl Acrylate (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 5 – 60ppm

Measurement gas name: Methyl Acrylate (stabilized with MEHQ)
▼Measurement range: 2 – 60ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-01/