Ống phát hiện khí

  • Mã sản phẩm: 9-800-23
  • Quy cách (Đóng gói): 1 box
  • Giá nhà sản xuất: 590,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Detecting tube name: 113L Isopropyl alcohol
Number of measurements of 1 box: 10
Expiration date (year): 3

Measurement gas name: Isopropyl Alcohol
▼Measurement range: 20 – 800ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: –

Measurement gas name: Diethylene glycol monoethyl ether
▼Measurement range: 110 – 1000ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Ethylene Glycol Monobutyl Ether
▼Measurement range: 200 – 1000ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Diethylene glycol monomethyl ether
▼Measurement range: 75 – 760ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Ethylene glycol monomethyl ether acetate
▼Measurement range: 300 – 1300ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Vinyltrimethoxysilane
▼Measurement range: 6.5 – 25.0ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Vinyltrimethoxysilane
▼Measurement range: 6.5 – 25.0ppm
▼Standard suction times (n): 2
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale

Measurement gas name: Isopropyl alcohol
▼Measurement range: 130 – 560ppm
▼Standard suction times (n): 1
▼Measurement time (hr): –
▼Special remarks: Used conversion scale