Ống thử khí Gas Detector Tube (Kitagawa Type) Methanol 119U

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5352-98
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 721,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number : 119U

Detecting tube name: 119U Methanol
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Methanol
▼Measurement range: 20 – 1000ppm

Measurement gas name: 1,4-Dioxane
▼Measurement range: 20 – 500ppm

Measurement gas name: Ethylene chlorohydrin
▼Measurement range: 5 – 300ppm

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5352-98/