Ống thử khí Gas Detector Tube Carbon Dioxide (Feeding Method) 26S

  • Thương hiệu: KITAGAWA
  • Mã sản phẩm: 8-5353-33
  • Quy cách (Đóng gói): 10 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 655,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: 26S

Detecting tube name: 26S Carbon dioxide (feeding method)
Number of measurements of 1 box: 10

Measurement gas name: Carbon dioxide (carbon gas)
▼Measurement range: 1 – 20%

Measurement gas name: Carbon dioxide
▼Measurement range: 1 – 20%

https://axel-search.as-1.co.jp/asone/description/d/8-5353-33/