Máy đếm khuẩn lạc

  • Mã sản phẩm: 3-9807-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 bag
  • Giá nhà sản xuất: 677,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product Name: Cemelid-a
Contents amount : 1 bag (5 kg)
Usage standard: 250 x 250 x 40 mm for 5kg/bag