Nhựa đường

  • Mã sản phẩm: 3-9808-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 bag
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product Name: Semelid- cc – Gray
contents amount: 500 g
Standard: 40 m/kg (For a crack of width 0.3 mm and depth 30 mm)
Standard water quantity: 150mL of water per 500g/bag
Color: Gray