Giấy lọc AS ONE 10318.5 

  • Thương hiệu: AS ONE
  • Mã sản phẩm: 2-872-06
  • Quy cách (Đóng gói): 100 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 251,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Cellulose
Quantity: 1 box (100 sheets)
Filter paper name: 103
Size (cm): 18.5
JIS standard JISP3801: Equivalent to Class 3
Ash containing rate (%): 0.15
Weight (g/m2): 80±4
Filtration speed (s): 70-140
Maximum bore diameter (μm): 10-15
Application: for little precipitation
Filter paper

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/2-872-06/