Giá để bàn

  • Mã sản phẩm: 3-702-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 3,058,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 260 x 1200 x 390
Weight (kg): 6.25
Color: White
Deck material: Synthetic Plastic decorative fiberboard (PVC)
Load tolerance : Less than 40 kg (Bookshelf under 5kg, monitor rack under 15 kg)