Dụng vụ thử mẫu KYORITSU WAK-NH4(C)-2

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 62-9881-16
  • Quy cách (Đóng gói): 50 times
  • Giá nhà sản xuất: 874,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: WAK-NH4(C)-2

Measurement items: Ammonium (wastewater)/ammonium nitrogen (wastewater)

Number of measurements: 50

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: Indophenol blue colorimetric method

Measurement scale: <Ammonium ion> 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or more mg/L <Ammonium nitrogen> 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or more mg/L

Measurement time: 10 minutes

Contents: 50 tubes (10 laminated bags containing 5 tubes), 1 storage bag, 1 standard color (case included), 1 copy of usage instructions

This is the successor to 6-8675-47.

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/62-9881-16/?q=62-9881-16%E3%80%80