Dụng cụ thử mẫu Pack Test (R)(Simplified Water Quality Test Tool)Ammonium/Ammonium Nitrogen Economy Set 150 Times KR-NH4-4

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 62-9881-14
  • Quy cách (Đóng gói): 150 times
  • Giá nhà sản xuất: 2,097,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: KR-NH4-4

Measurement item: ammonium/ammonium nitrogen

Number of measurements: 150

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: Indophenol blue colorimetric method

Measurement scale: <Ammonium ion> 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L <Ammonium nitrogen> 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L

Measurement time: 5 minutes

Contents: 150 tubes (30 laminated bags containing 5 tubes), 1 storage bag, 1 standard color (case included), 1 copy of usage instructions

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/62-9881-14/