Đồng hồ đếm giờ

  • Mã sản phẩm: 4-216-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,003,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Input method: Free voltage input
Input signal: High/24 to 240 VAC, 6 to 24 VDC, Low/0 to 2 VAC, 0 to 2.4 VDC
setup time : 9999.59 . 59 (h, m, s) , 99999.59 . 9 (h, m) , 999999.59 (h, m)
Power supply : lithium battery (CR 2477) , Kura (interchangeable)
Protection structure: IP 66
Size: 48 x 58 x 36mm
Weight: about 58 g