Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 321,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 2500
Liquid volume ounces: 85
Size (mm): 190 x 100
PYREX (R)