Đĩa kết tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9441-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 275,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Auto cub and dry heat Sterilization can be used
Capacity (mL): 1770
Liquid volume ounces: 60
Size (mm): 170 x 90
PYREX (R)