Cáp chống cháy

  • Mã sản phẩm: 4-326-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 623,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Nominal cross sectional area (mm2): 100
Approximate weight (kg/km): 1120
Standards : JRIS J 1001 : 2005 “Rolling stock – Cross-linked polyethylene electric wire” , Conductor/JIS C 3152 “tin-plated soft copper wire”
Rating: 600 V
Compliance with RoHS Directive
Quantity : 1 pack (1m)