Cáp chống cháy

  • Mã sản phẩm: 4-326-06
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 387,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Nominal cross sectional area (mm2): 60
Approximate weight (kg/km): 660
Standards : JRIS J 1001 : 2005 “Rolling stock – Cross-linked polyethylene electric wire” , Conductor/JIS C 3152 “tin-plated soft copper wire”
Rating: 600 V
Compliance with RoHS Directive
Quantity : 1 pack (1m)