Dụng cụ thử mẫu Pack Test(R) Hexavalent Chromium KR-Cr6+ Economy Set KR-Cr6+

  • Thương hiệu: KYORITSU
  • Mã sản phẩm: 1-9595-05
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 2,097,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: KR-Cr6+

Measurement item: Hexavalent chromium

Number of measurements: 150

Simple water quality testing equipment

Measurement principle: diphenylcarbazide colorimetric method

Measurement scale: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L

Measurement time: 2 minutes

Contents: 150 tubes (30 laminated bags containing 5 tubes), 1 storage bag, 1 standard color (case included), 1 copy of usage instructions

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/1-9595-05/?q=KR-Cr6%2B