Bảng mạch điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-200-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 33,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 47 x 72
Thickness (mm): 1.2
Material: Single sided glass composite
Finishing: flux, silk on parts
Pattern: 2.54 mm pitch, dot pattern, hole diameter φ1.0