Dây điện

  • Mã sản phẩm: 4-224-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 48,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Cross section area (SQ): 0.2
Color: Black, Red, Yellow, Green, Blue, White
Length: 1 m each