Xốp vệ sinh

  • Mã sản phẩm: 4-755-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 135,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Block type
Size (mm): 125 x 85 x 35
Quantity : 1 piece
Material: PVA (polyvinyl alcohol) sponge
Pore size : 80 to : 100μm
Porosity: 87%
Heat resistance: 60℃
Water retention: 700 to 1100% (dry state)
State: Dry