Xi măng

  • Mã sản phẩm: 3-9809-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 107,045,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: body
Quantity: 1
Analysis method: Absorption measurement by LED/photo detector
processing power: 6 categories/about 10 minutes
measurement item and measurement range (100 g per dry soil): Nitrate nitrogen/1 to 50 mg, ammonia nitrogen/1 to 50 mg, absorbable phosphoric acid/1 to 300 mg, exchangeable potassium/1 to 200 mg, exchangeable calcium/1 to 600 mg, exchangeable magnesium/1 to 80 mg
Power consumption: 13.2 W in measurement mode, 12.5 W in drainage mode
Dimensions : 162 x 316 x 152 main unit size
Power supply: AC100V 50/60 Hz
External interface – USB host connector
Weight: about 4.5 kg