Vòng bi

  • Mã sản phẩm: 3-175-12
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 535,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Non-contact rubber seal type
Inner diameter (φmm): 60
Outer diameter (φmm): 110
Width (mm): 22
Material: High carbon chromium bearing steel
Internal clearance preload symbol: CM
Grease: AS2 (Shell Albania Grease 2)