Vòng bi

  • Mã sản phẩm: 3-175-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 72,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Non-contact rubber seal type
Inner diameter (φmm): 12
Outer diameter (φmm): 32
Width (mm): 10
Material: High carbon chromium bearing steel
Internal clearance preload symbol: CM
Grease: NS7 (NS High)