Vỏ thiết bị điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-231-09
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 5,462,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 443.02 x 403.62 x 43.7
Material: Aluminium