Vỏ thiết bị điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-237-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 1,158,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 180 x 180 x 48.5
Material: ASA Plastic FR Plastic Polycarbonate