Vỏ thiết bị điện tử

  • Mã sản phẩm: 4-231-10
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 6,991,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 443.02 x 403.62 x 132.5
Material: Aluminium