Vải thấm dầu

  • Mã sản phẩm: 3-7477-05
  • Quy cách (Đóng gói): 108 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 7,865,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 450 x 650
Oil absorption (g): 1,820
Specification: Marine
Quantity : 1 box (108 sheets)
Material : Body/Milk Carton nonwoven fabric, Film (MP Type)/PE (Polyethylene)
*Size and amount of oil absorption are the values around 1 piece.