Ủng phòng sạch

  • Mã sản phẩm: 9-5635-06
  • Quy cách (Đóng gói): 1 pair
  • Giá nhà sản xuất: 2,338,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: PA9350
Size (cm): 24
Material: Outsole/antielectricity included PU (polyurethane), Cloth/long fiber fabric Prieta
Surface resistance value: 10^5Ω~1.0 x 10^8Ω
Velcro tape specification
Grade standard: Class 100