Túi dẫn điện

  • Mã sản phẩm: 9-4026-12
  • Quy cách (Đóng gói): 100 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 295,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: MKB-3
Size: 150 x 200 mm
thickness : 0.05 mm
material: High concentration of carbon black was added to polyolefin Plastic
Quantity: 100 pieces / bag
Volume resistance: 3.9 × 10 Ω ・ cm (SRIS 2301), 2.4 × 10 ^ 6 Ω ・ cm (ASTMD-257)
Color: Black