Tủ lưu trữ

  • Mã sản phẩm: 4-441-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 4,806,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Color: Pink
External dimensions (mm): 349 x 420 x 347
Inner dimensions (mm): 275 x 350 x 280
Material : ABS resin
Frontage Size: 270 x 375mm
Shelf board Dimensions : 270 x 275mm
Shelf board Load tolerance: about 2.0 kg/sheet
Total Load tolerance: approx. 8.0 kg
Number of shelves : 4 stages
Shelf board interval : 73mm
Weight (including shelf board): about 3 kg
Accessories: 1 piece x 2 pieces, silica gel dish x shelf board, activated carbon storage shelf x 1 piece