thước thủy

  • Mã sản phẩm: 8-160-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 546,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Size (mm): 153 x 25 x 52
Accuracy: 0.5mm/m=0.0286