Thuốc thử tổng hợp

  • Mã sản phẩm: 2-3647-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 197,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

English name: Acetic acid
CASNo.: 64-19-7
Chemical formula: CH3COOH
Standards: Special grade
Concentration, purity: 99.7%
Molecular weight: 60.05
Specific gravity: d≒1.05
Manufacturer part number: 01000125
Sales unit: 500mL