Thùng rác

  • Mã sản phẩm: 3-8815-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 unit
  • Giá nhà sản xuất: 3,124,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Umbrella bag stand
Size (mm): 268 x 461 x 1043
Size: Vertical/268 x 461 x 1042.5mm, Horizontal/391 x 339 x 1042.5mm
Material : Frame/Steel, Waste Container/Socket Caster/PP (Polypropylene), Display/PVC (vinyl chloride Plastic), Umbrella bag/PE (Polyethylene)
capacity trash can: 25L
Accessories: Umbrella bag 1 bag (200 pieces) x 2 bag