Thiết bị phân tích đất

  • Mã sản phẩm: 3-9809-12
  • Quy cách (Đóng gói): 6 pieces
  • Giá nhà sản xuất: 3,168,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Specification: Ingredient Extract
Quantity : 1 set (10 times/book x 6 pieces)