Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm A&D AD-5640B

  • Thương hiệu: A&D
  • Mã sản phẩm: 61-4672-74
  • Quy cách (Đóng gói): 1 piece
  • Giá nhà sản xuất: 750,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Temperature measurement range: 0 to 50.0 ° C

Minimum temperature display: 0.1 ° C

Temperature measurement accuracy: ± 1 ° C (10.0 to 39.9 ° C), ± 2 ° C (0 to 9.9 ° C, 40.0 to 50.0 ° C)

Humidity measurement range: 20-90% RH

Minimum humidity display: 1% RH

Humidity measurement accuracy (at 25 ° C): ± 5% RH (30-69% RH), ± 10% RH (20-29% RH, 70-90% RH)

Clock display: 24-hour display, minimum display: 1 minute

Temperature alarm setting range: 0 to 50.0 ° C, in 0.5 ° C increments

Power supply: 2 AAA batteries

Accessories: Instruction manual, battery (for monitor)

https://axel.as-1.co.jp/asone/d/61-4672-74/