Thảm kháng hóa chất

  • Mã sản phẩm: 4-123-03
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 45,221,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: PVC (vinyl chloride resin)
Thickness: 2.9mm
Model number: C
Size: 1820mm x 20m
Non-slip type