Thảm chống tĩnh điện

  • Mã sản phẩm: 1-9323-21
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 644,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: MDPE (medium density polyethylene)
Thickness: 35μm/layer (film)
Water soluble adhesive
With serial number (countdown)
Color: White
Size (mm): 450 x 900
Quantity: 1 pack (30 layers/sheet x 1 sheet)
Model number: KG4590W