Thảm cao su

  • Mã sản phẩm: 7-114-02
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 1,857,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Product name: Frame Mat
Size (mm): 700 x 1000
Material: LDPE (low density polyethylene)