Tạp dề

  • Mã sản phẩm: 6-914-01
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 1,726,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: KM-2
Material: Front/Kevlar(R), Back/cotton, Strap/cotton rope
Quantity: 1 piece
Width x length: 55 x 80cm