Tấm vải phòng sạch

  • Mã sản phẩm: 9-1014-14
  • Quy cách (Đóng gói): 5 sheets
  • Giá nhà sản xuất: 1,966,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Material: Polyester 100% flat weave
Model number: MC3264H-G9
Size (mm): 320 x 640
Quantity: 1 bag (5 sheets)