Tấm thủy tinh

  • Mã sản phẩm: 2-9480-04
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 1,680,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Thickness (mm): 3.3
Size (mm): φ300
Material: Borosilicate
Allowable temperature limit: Regular use; 450℃, Maximum; 500℃
Color: Transparent
Density: 2.2
Softening point: 820℃
TEMPAX(R)