Tấm thạch anh

  • Mã sản phẩm: 3-2382-08
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 7,013,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: □80-10
Size (mm): 80 x 80
Thickness (mm): 10
Quantity: 1 sheets
Material: Melted quartz glass
Cut tolerance: (Outer dimension) ±0.2mm
End face: Grain, Thread chamfering finish