Tấm thạch anh

  • Mã sản phẩm: 3-2382-07
  • Quy cách (Đóng gói): 1 sheet
  • Giá nhà sản xuất: 5,811,000 ¥

Đặc tính và thông số kỹ thuật

Model number: □70-10
Size (mm): 70 x 70
Thickness (mm): 10
Quantity: 1 sheets
Material: Melted quartz glass
Cut tolerance: (Outer dimension) ±0.2mm
End face: Grain, Thread chamfering finish